FANTASTIC MOTORS
Français English deutsch espańol Italiano svenska dansk
norsk Nederlands Suomi Portuguęs Ελληνικά polski română srpski 

 
APARATI i MOTORIZOVANI SISTEMI za
Atraktivna REKLAMA
                                                  ANIMIRATI,  .....   PRIVLAČITI  .....   /  .....   PRIVUĆI,  .....   POBOLJŠATI,  .....   POVEĆATI

 
Rotirajući platoi, Rotirajuće vitrine, Blok motor, Staklene vitrine, Rotirajući izlozi, Rotirajući podijumi, Rotirajući natpisi, Nosači za rotirajuće i fiksne plakate, Rotirajuće sfere, Rotirajuće kocke, Stubovi, Rotirajuće glavine kotača, Rotirajuća vješanja, TriVisions, Defilirajuće plakate …itd
Koriste se u prvom redu za : Prezentacije, Izložbe, Dekoracije, Animiranje izloga, Animiranje prodavnica, Komercijalne zone, PLV, Natpise, Plakatiranje, Kolekcije, Arhitekture, Muzeje, Sajmove, Salone, itd.  
 
Performantna INDUSTRIJA
 
Rotirajući platoi, Motori, Reduktori, Naprave za okretanje,Industrijski indeksirani rotirajući platoi, Rotirajuća vitla, Translatori, itd.
Koriste se u prvom redu za : Specijalne mašine, mašine alati, roboti za zavarivanje, ambalaže, održavanje, prevoženje, robotika, itd.
 
Pridružite se svijetu FANTASTICMOTORS
Ex. Podium tournant 20 Tonnes Ř 6 / 12 m Français
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPŠTA PREZENTACIJA VEB STRANICE NA VAŠEM JEZIKU  
FrançaisKako bi bio pristupačan svima, ova veb stranica ima mnogo fotografija. Jezik veb stranice je francuski , osim ove uvodne stranice koja je dostupna na više jezika. : Français / English / deutsch / espańol / Italiano / svenska / dansk / norsk / Nederlands / Suomi / Portuguęs / Ελληνικά / polski / română / srpski  
PREDUZEĆE
Français KONCEPCIJA, PROIZVODNJA , PRODAJA, IZNAJMLJIVANJE. Električni aparati, mehanički, motorizovani ili statički.
KLIJENTI. Industrija, Energija, Medicinsko, Reklame.
ISKUSTVO. 35 godina.
UVOZNICI, SNADBJEVAČI. Kontaktirajte nas.
PROIZVODNI PROGRAM
FrançaisRotirajući platoi, Rotirajuće vitrine, Blok motor, Staklene vitrine, Rotirajući izlozi, Rotirajući podijumi, Rotirajući natpisi, Nosači za rotirajuće i fiksne plakate, Rotirajuće sfere, Rotirajuće kocke, Stubovi, Rotirajuće glavine kotača, Rotirajuća vješanja, TriVisions, Defilirajuće plakate …itd
Koriste se u prvom redu za : Prezentacije, Izložbe, Dekoracije, Animiranje izloga, Animiranje prodavnica, Komercijalne zone, PLV, Natpise, Plakatiranje, Kolekcije, Arhitekture, Muzeje, Sajmove, Salone, itd.  
 
Rotirajući platoi, Motori, Reduktori, Naprave za okretanje,Industrijski indeksirani rotirajući platoi, Rotirajuća vitla, Translatori, itd.
Koriste se u prvom redu za : Specijalne mašine, mašine alati, roboti za zavarivanje, ambalaže, održavanje, prevoženje, robotika, itd.
 
 ’’Rotirajući PLATOI’’ = ’’PLATEAUX tournants’’
FrançaisFANTASTIC-MOTORS GIRAPUB je evropski specijalista priznat u domenu motorizovanih rotirajućih platoa.
Snaga do 3000 kg.
+ U seriji, sigurnosno isključivanje motora sa podesivom snagom = konfor pri korištenju + značajno produžava rok trajanja aparata (10 do 15 godina pri normalnoj upotrebi).
+ + Ekonomija/Ušteda ?. Modularni karakter proizvodnog programa FM omogućava evoluiranje proizvoda za nove primjene.
 
 ’’Rotirajuće VITRINE’’ = ’’PRESENTOIRS tournants’’
FrançaisUšteda : : Naše rotirajuće vitrine na bazi rotirajućih platoa su modularne.
Brojne mogućnosti.
+ + Smanjenje troškova studija zahvaljujući prilagodivim modulima.
 
 ’’Fiksni, Rotirajući IZLOZI’’ = ’’VITRINES Fixes, Tournantes’’
FrançaisBrojni modeli izloga :
Rotirajući i fiksni.
+ Prilagodivi moduli.
+ + Odličan odnos Kvalitet / Cijena.
 
 ’Rotirajući PODIJUMI’’ = ’’PODIUMS Tournants’’
FrançaisSnaga do 20 tona.
Brojni modeli za Automobile, Štandove, Podijume...
Standardni maksimalni diametar 6/10 m, Pristupna platforma.
+ Prilagodive konstrukcije i podijumi.
 
 ‘’Rotirajuća VJEŠANJA’’ = ‘’SUSPENSIONS tournantes’’
FrançaisSnaga do 3000 kg.
Unutrašnje funkcionisanje.
Čak i iznad publike, Velika sigurnost sa rotirajućim vješanjem SECURIMAX : 3 gornje fiksne zakačke od kojih 2 sigurnosne + 3 doljnje rotirajuće zakačke od kojih 2 sigurnosne.
Ekonomično. ‘’Rotirajući PLATOI’’ FM mogu se koristiti u 6 položaja, od kojih vješanje na plafon.
 
 ‘’STUBOVI/ Rotirajuće GLAVINE KOTAČA’’ = ‘’MATS/ MOYEUX tournants’’
FrançaisSnaga do 20 tona.
Rotirajuće glavine kotača vrlo robusne + Dvostruke sigurnosne zakačke.
Čelični stubovi galvanizovani na vruće 6, 12, 18 metara.
+ + Kontrolisani na probnom stroju.
 
 ‘’NATPISI, PLAKATIRANJE’’ = ‘’ENSEIGNES, AFFICHAGES’’
FrançaisKompletni natpisi sa brzim postavljanjem : Rotirajuće sfere, rotirajuće kocke.
Gigantski natpisi, vrlo spektakularni, nose 6 reklamnih panoa 4x3m. 4 različita pravca motorizovane rotacije.
Rotirajuće i fiksno plakatiranje vrlo performantno i ekonomično...
+ + Pouzdanost.
 
 ‘’MOTORI, AUTOMATISMI, ALATI ’’ = ‘’MOTEURS, AUTOMATISMES, OUTILS’’
FrançaisMotori, Reduktori, Regulatori, Sastavni dijelovi automatisama…
 
 ‘’DODATNA OPREMA za rotirajuće platoe‘’ = ‘’ACCESSOIRES Plateaux Tournants’’
FrançaisPrilagodivi moduli za rotirajuće platoe.
Električni kolektori, kućišta, fiksacije...
Moduli funkcionisanja u sekvencama : zaustavljanja u intervalima, paljenje –gašenje, sihronizacija...
+ + Ponovno korištenje modula.
 
 ‘’POVEĆALO Platoa METAL’’ = ‘’AGRANDISSEURS Plateaux METAL’’
FrançaisPrilagodivi moduli za rotirajuće platoe za povećavanje dimenzija rotirajućih platoa.
 
 ‘’PRODUŽENJA OD STAKLA, Dodatna oprema’’ = ‘’EXTENSIONS VERRE, Accessoires’’
FrançaisPrilagodivi moduli za realizaciju ‘’Rotirajućih VITRINA ’’ sa rotirajućim platoima, ili sistemima označavanja (‘NATPISI PLAKATIRANJE’’).
 
 ‘SPECIJALNE REALIZACIJE’’ = ‘’REALISATIONS SPECIALES’’
 
DRUGE VEZE = AUTRES LIENS
 ‘’POSLOVI’’ = ‘’AFFAIRES’’
Izuzetni poslovi, na primjer : kraj serije, greške u izgledu...
 ‘’POSEBNE PONUDE’’ = ‘’PROMOTIONS’’
 ‘’POPUSTI’’ = ‘’OCCASIONS’’
 ‘’IZNAJMLJIVANJE’’ = ‘’LOCATION’’
Iznajmljivanje proizvoda: Francuska bez prekomorskih teritorija.
 ‘’ČLANOVI’’ = ‘’MEMBRES’’
Redovni klijenti sa unaprijed dogovorenim uslovima + Login + Lozinka.  
 ‘’PRIJEM’’ = ‘’ACCUEIL’’
Vraćanje na prijemnu stranicu.
 ‘’PREDUZEĆE’’ = ‘’SOCIETE’’
Glavna stranica.
 ‘’NARUDŽBA’’ = ‘’COMMANDE’’
PorudŽba preko neta, plaćanje preko neta. Samo za Francusku bez prekommorskih teritorija. Cena u evrima bez poreza polazak iz fabrike.
Dodati na narudŽbu.
 ‘’PREDRAČUN’’ = ‘’DEVIS’’
Dostupno u svim zemljama.
Dodati na predračun.
 ‘’KONTAKT ’’ = ‘’CONTACT’’
e-mail: pisite nam na francuskom ili na engleskom.
Postaviti pitanje.
Français
 
REZIME

 
APARATI i MOTORIZOVANI SISTEMI za
Atraktivna REKLAMA
                                                  ANIMIRATI,  .....   PRIVLAČITI  .....   /  .....   PRIVUĆI,  .....   POBOLJŠATI,  .....   POVEĆATI

 
Rotirajući platoi, Rotirajuće vitrine, Blok motor, Staklene vitrine, Rotirajući izlozi, Rotirajući podijumi, Rotirajući natpisi, Nosači za rotirajuće i fiksne plakate, Rotirajuće sfere, Rotirajuće kocke, Stubovi, Rotirajuće glavine kotača, Rotirajuća vješanja, TriVisions, Defilirajuće plakate …itd
Koriste se u prvom redu za : Prezentacije, Izložbe, Dekoracije, Animiranje izloga, Animiranje prodavnica, Komercijalne zone, PLV, Natpise, Plakatiranje, Kolekcije, Arhitekture, Muzeje, Sajmove, Salone, itd.  
 
Performantna INDUSTRIJA
 
Rotirajući platoi, Motori, Reduktori, Naprave za okretanje,Industrijski indeksirani rotirajući platoi, Rotirajuća vitla, Translatori, itd.
Koriste se u prvom redu za : Specijalne mašine, mašine alati, roboti za zavarivanje, ambalaže, održavanje, prevoženje, robotika, itd.
 
Pridružite se svijetu FANTASTICMOTORS
 F A N T A S T I C   M O T O R S
Français